Žádné otázky
Otázky a odpovědi
Marta

Marta Němečková

jsem dobrým kontaktem a umím:

Koučink s koněm

Koučink zaměřený na sebepoznání a osobní rozvoj. Přítomnost koně napomáhá sebeuvědomění a síle prožitku.

Osobní koučink

Osobní koučka pomůže s problémy ve vztazích, k odbourání stresu, většímu sebevědomí a ovládání emocí.

Profesní koučink

Profesní koučka pomůže s problémy s hledáním optimálního zaměstnání, asertivním jednáním i uměním zvládat konflikty a čelit manipulaci.